Friday, September 16, 2011

#10 - Sazali Rashid


"Saya harap Malaysia maju jaya, aman damai. Perpaduan berterusan sehingga selama-lamanya". - Sazali, Selangor.

No comments:

Post a Comment