Friday, September 16, 2011

#3 - Arifin Bukhari


"Agar Malaysia terus maju jaya. Anak-anak bangsa akan terus maju kehadapan walaupun dalam masyarakat majmuk" - Arifin, Sabah.

No comments:

Post a Comment