Friday, September 16, 2011

#33 - Julianna Azman Ong


"Malaysia berjaya dan maju dari segi ekonomi, teknologi yang canggih dan gah perkasa di mata dunia". - Julianna, Pulau Pinang.

No comments:

Post a Comment