Friday, September 16, 2011

#16 - Mazlan Abdullah


"Harapan saya agar Malaysia terus makmur, maju dari segi ekonomi, perpaduan terus kukuh. Seluruh rakyat dapat bersatu padu tanpa gangguan daripada pihak luar". - Mazlan, Kuala Lumpur.

No comments:

Post a Comment