Friday, September 16, 2011

#19 - Mohd Firdaus Zakaria


"Harapan saya agar Malaysia menjadi sebuah negara yang maju di dalam pelbagai sektor di persada antarabangsa". - Firdaus, Terengganu.

No comments:

Post a Comment