Friday, September 16, 2011

#27 - Nurul Aisyah Kamarozzaman


"Saya berharap negara Malaysia akan menjadi negara yang maju dari segi ekonomi dalam masyarakat yang bersatu padu setanding dengan negara-negara lain". - Nurul Aisyah, Johor.

No comments:

Post a Comment