Friday, September 16, 2011

#4 - Rosli Hamidon


"Bangga. Sya bangga dengan Malaysia. Setiap sambutan merdeka sehingga ke 54 tahun hari ini, saya mesti datang. Anak-anak kita yang mewarisi, jangan tinggalkan pusaka nenek moyang. Pertahankan negara" - Rosli, Kuala Lumpur.

No comments:

Post a Comment