Friday, September 16, 2011

#18 - Ooi Choon Joo


"Menjadi sebuah negara maju dan berdaya saing di persada antarabangsa". - Ooi Choon Joo, Johor Bharu.

No comments:

Post a Comment