Friday, September 16, 2011

#28 - Muhammad Dehya Abdul Halim


"Saya berharap Malaysia akan menjadi negara yang sentiasa berada dalam keadaan yang aman damai, berlandaskan satu demokrasi yang digubal dan sentiasa mengikut hukum yang ditetapkan dalam agama dan negara". - Muhammad Dehya, Pulau Pinang.

No comments:

Post a Comment