Friday, September 16, 2011

#6 - Rajinder Singh Kinkand


"Agar semua rakyat Malaysia akan terus maju, pesanan ini saya ucapkan kepada semua lapisan masyarakat". - Rajinder Singh, Perak.

No comments:

Post a Comment