Friday, September 16, 2011

#29 - Mok Chin Phey


"Saya berharap negara Malaysia semakin bersatu padu, taraf kehidupan dinaikkan seta hidup dalam suasana aman dan harmoni". - Mok Chin Phey, Sarawak.

No comments:

Post a Comment