Friday, September 16, 2011

#22 - Mohd Ridzuan Mustafa


"Semoga Malaysia kekal menjadi sebuah negara yang memelihara kemerdekaannya dibawah naungan kedaulatan raja dan ketuanan Melayu". -  Ridzuan, Kuala Lumpur.

No comments:

Post a Comment