Friday, September 16, 2011

#11 - Mohd Azaly


"Saya mengharapkan sebuah negara Malaysia yang aman dan makmur dalam semua bidang, dan kemajuan teknologi yang lebih kehadapan". - Azaly, Kuala Lumpur.

No comments:

Post a Comment