Friday, September 16, 2011

#9 - Shariff Hassan


"Saya harap supaya Malaysia lebih makmur, dan rakyat bertambah selesa di masa hadapan". - Shariff, Selangor.

No comments:

Post a Comment