Friday, September 16, 2011

#40 - Amir Alqayyum Sahadi


"Harapan saya ialah Malaysia boleh berjaya dalam semua bidang". - Amir, Selangor.

No comments:

Post a Comment