Friday, September 16, 2011

#25 - Nurul Aida Hamdan"Negara Malaysia menjadi negara maju serta  dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain dan juga dapat melahirkan generasi yang berilmu". - Nurul Aida, Sabah.

No comments:

Post a Comment