Friday, September 16, 2011

#43 - Hitomi Adachi


"Saya mengharapkan hubungan negara Jepun dan Malaysia akan lebih erat pada masa hadapan". - Adachi, Tokyo.

No comments:

Post a Comment