Friday, September 16, 2011

#43 - Satomi Osawa


"Semoga Malaysia menjadi negara yang lebih maju dan lebih kehadapan". - Osawa, Kanagawa.

No comments:

Post a Comment