Friday, September 16, 2011

#37 - Shavinka Devi Nair a/p Christopher Sithambaram


"Dalam masa 46 tahun akan datang, saya berharap agar negara saya ini akan menjadi satu negara yang paling berjaya di dunia dan saya juga berharap yang orang kita, rakyat kita akan sentiasa mematuhi dan menghormati undang-undang dan peraturan dalam negara ini". -  Shavinka, Klang.

No comments:

Post a Comment